O nás

Žijeme aktivně a chápeme, že vy taky. Pro­to neděláme kla­sické „obytňáky“. Naše přívěsy a obyt­né ves­tav­by do dodávek jsou nástro­jem k tomu, aby mohl vyni­knout ten pod­stat­ný zážitek, který je vaším cílem. To je náš pohled na věc a celý tým Man­so­ra se s ním ztotožňuje.

Víc než jen „obytňák“

Váše aktivi­ta a zážitek jsou na prvním místě. Dodávku s ves­tavbou nebo obyt­ný přívěs vnímáme jako nástroj, který vám má poskyt­nout zázemí a pros­tor. Pro­to je v každé naší stavbě vedle obyt­né části i dost velká garáž, kter­ou využi­jete, ať už je vaším cílem dov­olená nebo vítězství v závodě.

naše vozy

Přizpůsoben a zocelen

Inter­iéry našich staveb jsme dlouho vyví­jeli a ještě déle testo­vali. Výsled­kem jsou per­fek­t­ně vyvážené poměry kom­for­tu, užit­né hod­no­ty a odol­nos­ti. U našich staveb se nemusíte bát toho, že vám dvíř­ka skřínky zůs­tanou v ruce. Nebo že za nimi bude málo místa.

naše vozy

Připraven a připojen

Tech­nolo­gie, která pomáhá a stará se za vás. V našich stavbách najdete špičkovou elek­tron­iku pro max­imál­ní kom­fort, spolehlivost a soběstačnost. 

naše vozy

Gallery