Služby

Není to jen o prode­ji vozu přes­ně pro vaše úče­ly. Nejen o naše stav­by se odborně postaráme po celou dobu jejich živ­ot­nos­ti a nabízíme i úpravy a insta­lace čehoko­liv, co chcete mít na ces­tách po ruce.

Staráme se a servisujeme

Sys­témy topení, ohře­vu vody, plynu, koupel­nových i kuchyňských prvků… Není nic, s čím bychom si nevěděli rady, ať už se jed­ná o obyt­ný vůz, kar­a­van nebo obyt­nou ves­tavbu do dodávky. Nechte servis svého vozu na nás.

více info >

Instalujeme a zlepšujeme

Klima­ti­zace pro horké dny, solární pan­e­ly, markýzy… Není nic, co bychom neuměli zabu­dovat a vyřešit. Každý má na svůj vůz jiné nároky, pro­to musí být každá stav­ba individuální.

více info >